Advokátsky koncipient

JUDr. Lukáš Ševčík

JUDr. Lukáš Ševčík

sevcik@akgracik.sk
+421 918 484 503

Môj profil

Právnické vzdelanie získal na fakulte Janka Jesenského Vysokej školy Danubius, kde úspešne v roku 2015 získal titul Mgr. Rigoróznu skúšky úspešne absolvoval z trestného práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2018 a získal titul JUDr. Hneď po ukončení štúdia v roku 2015 sa zamestnal v advokátskej kancelárií JUDr. Pavla Gráčika ako advokátsky koncipient. Aktívne zastupuje klientov advokátskej kancelárie na súdnych konaniach, ako aj v rámci obhajoby klientov v rámci jednotlivých štádií trestného konania.

Kontakovať

Špecializácia

Z hľadiska smerovania sa zameriava  najmä na oblasť rodinného práva, občianskeho práva  a trestného práva.

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk