Právny poradca

JUDr. PhDr. Mário Šrank, LL.M

JUDr. PhDr. Mário Šrank, LL.M

srank@akgracik.sk
+421 907 756 716

Môj profil

V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na ktorej v roku 2006 vykonal rigoróznu skúšku a získal titul doktor filozofie ,,PhDr.” Právnické vzdelanie získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2014, v rámci ktorého spracoval tému diplomovej práce Vyšetrovanie trestných činov páchaných v rámci organizovaného zločinu, ktorej konzultantom bol JUDr. Miloš Maďar PhD., LL.M., terajší sudca Ústavného súdu. V roku 2016 vykonal rigoróznu skúšku v odbore trestné právo a bol mu udelený titul doktor práv ,,JUDr”. V roku 2019 vykonal odbornú skúšku vo vzdelávacom programe Aplikovaná kriminalistika v študijnom odbore komerčné právo na Ústave práva a súdneho inžinierstva v Hodoníne, kde mu bol udelený titul ,,LL.M.” V priebehu svojej profesijnej činnosti pôsobil takmer 17 rokov v bezpečnostných zložkách, konkrétne na Ministerstve vnútra SR, kde prešiel pozíciami povereného príslušníka PZ, vyšetrovateľa a svoje pôsobenie zavŕšil v pozícii staršieho vyšetrovateľa špecialistu na Národnej kriminálnej agentúre, národnej protizločineckej jednotke, kde pracoval takmer 10 rokov. Po ukončení pracovného pomeru v štátnej službe, začal pôsobiť ako právny asistent v Advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Gráčika.

Kontakovať

Špecializácia

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk