Advokátsky koncipient

Mgr. Martin Domček

Mgr. Martin Domček

domcek@akgracik.sk
+421 905 659 597

Môj profil

Mgr. Martin Domček, advokátsky koncipient, narodený v roku 1996 v Nitre. Štúdium na Fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2021 zložením štátnych skúšok a obhajobou bakalárskej a diplomovej práce na tému „Právo vlastniť majetok a jeho výklad Ústavným súdom Slovenskej republiky“ a „Ústavnoprávny systém Československa v rokoch 1969 - 1989“. Vo svojej praxi sa zameriava na občianske, obchodne, konkurzné a trestné právo. Okrem iného sa zúčastnil aj viacerých právnych due dilligence. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakovať

Špecializácia

Vo svojej praxi sa zameriava na občianske, obchodne, konkurzné a trestné právo. Okrem iného sa zúčastnil aj viacerých právnych due dilligence. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk s absolvovaním kurzu právnej terminológie