Advokát

Mgr. Martin Lieskovský

Mgr. Martin Lieskovský | SAK 7070

lieskovskym@gmail.com
+421 911 891 781

Môj profil

Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity. Od roku 2009 pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Gráčika. Po ukončení magisterského štúdia v roku 2011 pokračoval v pôsobení v advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Gráčika ako advokátsky koncipient, pričom v súvislosti s výkonom koncipientskej praxe sa podieľal vykonávaní rôznych právnych úkonov v jednotlivých právnych odvetviach, aktívne zastupoval klientov advokátskej kancelárie v rámci občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych sporov ako aj obhajobou klientov v rámci jednotlivých štádií trestného konania. V roku 2015 zložil advokátsku skúšku a bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Kontakovať

Špecializácia

V rámci výkonu advokátskej praxe sa zameriava najmä na občianske právo, trestné právo, a právo obchodných spoločností.

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk