Advokátsky koncipient

Mgr. Ondrej Kútny

Mgr. Ondrej Kútny

kutny@akgracik.sk
+421 908 809 894

Môj profil

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne v roku 2021 získal titul Mgr. Hneď po ukončení štúdia sa zamestnal v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient, keďže už viac ako rok tu pôsobil ako právny asistent. V súvislosti s výkonom koncipientskej praxe vykonáva rôzne právne úkony, zastupuje klientov advokátskej kancelárie v rámci občianskoprávnych sporov a taktiež ako aj poškodených v trestnom konaní.

Kontakovať

Špecializácia

Z hľadiska smerovania sa zameriava najmä na oblasť trestného práva, ako aj občianskeho práva.

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk