Advokátsky koncipient

JUDr. Štefan Ševčík

JUDr. Štefan Ševčík

stefan.sevcik@akgracik.sk
+421 917 736 443

Môj profil

Právne vzdelanie získal na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Rigorózne konanie absolvoval z trestného práva. Súčasne je absolventom Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Pred advokátskou praxou pôsobil v rezorte Ministerstva vnútra SR, kde zastával rôzne výkonné pracovné pozície so zameraním na vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie. V súkromnom sektore pôsobil v oblasti súkromnej bezpečnosti. V priebehu výkonu povinnej praxe advokátskeho koncipienta sa podieľal na vykonávaní rôznych právnych úkonov v jednotlivých právnych odvetviach.

Kontakovať

Špecializácia

Aktívne zastupuje klientov advokátskej kancelárie v rámci jednotlivých štádií trestného konania ako aj v rámci občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych sporov.

Jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Ruský jazyk