+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

Koncipient

Kontakty

0948 014 626
meszaros@akgracik.sk

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (Bc. – 2008, Mgr. 2010, PhD. – 2014). Počas univerzitného štúdia na druhom stupni pracoval ako asistent na právnom oddelení komerčnej banky. Ako advokátsky koncipient pracuje od roku 2011 (2011 – 2012: BA, 2012 – súčasnosť: NR). Okrem výkonu koncipientskej praxe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg (odvetvie súkromného práva), tiež sa aktívne zúčastňuje na konferenciách na národnej aj medzinárodnej úrovni vrátane publikačnej činnosti. Aktívne ovláda anglický jazyk.

V rámci poskytovania právnych služieb sa zameriava najmä na spotrebiteľské, obchodné a pracovné právo.