+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Daňové právo

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti daňového práva sa jedná najmä o zastupovanie klientov pred daňovými úradmi (správcom dane) v súvislosti s nedôvodnými rozhodnutiami o určení rozdielu v sume nadmerného odpočtu na DPH, resp. o vyrubení rozdielu dane z príjmov, pričom naša kancelária erudovane (s ohľadom na početnú judikatúru najvyššieho súdu ako aj Súdneho dvora Európskej únie) rieši tieto právne veci aj v rámci správnych žalôb proti takýmto rozhodnutiam v daňovom konaní.