+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Medzinárodné obchodné právo

Právne služby a zastupovanie vo všetkých otázkach vyplývajúcich z medzinárodného obchodu vrátane spisovania zmlúv, vymáhania pohľadávok a riešenia sporov, ktoré sa spravujú predpismi medzinárodného práva obchodného, napr. Viedenským dohovorom o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG), Dohovor o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) atď.