+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Obchodné právo

V tejto oblasti poskytuje advokátska kancelária právne služby hlavne v súvislosti s vypracovaním obchodnoprávnych zmlúv, vymáhaní pohľadávok vzniknutých v rámci obchodného styku a rovnako aj právne služby v podobe zastupovania klientov v súdnych konaniach v sporoch vznikajúcich zo zmluvných a iných obchodných záväzkových vzťahov. Pre klientov sú taktiež zabezpečované kompletné úkony v súvislosti so založením a vznikom obchodných spoločností, vrátane zápisu ich zmien do obchodného registra, spolu s právnym poradenstvom vo veciach súvisiacich s obchodnou činnosťou spoločností.