+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Pracovné právo

V rámci ochrany práv a oprávnených záujmov klientov v pracovnoprávnych vzťahoch ide hlavne o zastupovanie zamestnávateľov alebo zamestnancov v súdnych sporoch týkajúcich sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru, najčastejšie výpoveďou alebo okamžitým skončením. V ďalších prípadoch je poskytovaná právna pomoc najmä pri  uplatňovaní si nárokov na náhradu škody vzniknutej v rámci pracovného pomeru a poradenstve v súvislosti s uzavretím, zmenou a skončením pracovného pomeru (vypracúvanie textového znenia pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, hmotnej zodpovednosti a pod.).