+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Právo na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci

V tejto oblasti ide o poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou v prípadoch uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ktorá bola spôsobená orgánmi štátu (prípadne územnej samosprávy) pri výkone verejnej moci a to nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. V tomto smere sú najčastejšie prípady uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, a to v dôsledku nezákonného trestného stíhania, t.j. v prípade ak došlo k vzneseniu obvinenia pričom neskôr sa trestné stíhanie zastavilo (alebo uznesenie o vznesení obvinenia bolo zrušené), prípadne obvinený bol súdom spod obžaloby oslobodený.