+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Spotrebiteľské právo

Zaoberáme sa tiež právnymi vzťahmi, do ktorých vstupuje väčšina z nás.

Spotrebiteľské a hypotekárne úvery, poistenie osôb, poistenie majetku, motorových vozidiel, vzťahy s poisťovňou, bankami, nebankovými inštitúciami, právo cestovného ruchu. Aj v týchto oblastiach poskytujeme právne služby pre tých, ktorí sa cítia ukrátení na svojich právach od poskytovateľov služieb, resp. dodávateľov tovarov. Častým javom v spotrebiteľskej zmluve je inkorporovanie neprijateľných zmluvných podmienok a používanie nekalých obchodných praktík zo strany ekonomicky silnejšieho subjektu voči slabšiemu v rámci právneho vzťahu. Právna úprava ponúka možnosti na účinné bránenie sa voči takémuto nezákonnému postupu. Právo patrí bdelým, preto ten, kto sa o svoje práva stará a zaujíma, môže si ich v prípade porušenia riadne obhájiť.