+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Správne právo

V oblasti správneho práva sú klientom poskytované právne služby najčastejšie v súvislosti s právnou pomocou v priestupkovom konaní a v konaní pred stavebnými úradmi.

Naša advokátska kancelária má však aj bohaté skúsenosti v zastupovaní klientov v rámci správneho súdnictva, teda v súdnych konaniach, ktorých predmetom je preskúmavanie zákonnosti orgánov verejnej správy, pričom sme napríklad podali viac ako 100 správnych žalôb vo veci stavebných a kolaudačných povolení vydávaných v administratívnych procesoch týkajúcich sa Strategického parku v Nitre.