+421 903 285 059
 • Slovenčina
 • English

Založenie akciovej spoločnosti – a.s.

Pokiaľ mate záujem o založenie akciovej spoločnosti, zabezpečíme Vám komplexné kroky k jej založeniu v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinným od 01.06.2010, ktorý novelizoval Živnostenský zákon:

 • konzultácie ohľadom štruktúry spoločnosti a predmetov podnikania,
 • vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti,
 • zabezpečenie notárskej zápisnice u notára,
 • úhrada poplatku za notársku zápisnicu,
 • príprava formulárov pre ohlásenie živnosti na príslušnom obvodnom úrade, vybavenie osvedčení o živnostenskom oprávnení a jeho následné prevzatie,
 • príprava návrhu na zápis a.s. do obchodného registra, prevzatie výpisu z obchodného registra,
 • úhrada súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade,
 • poradenstvo ohľadom povinností voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov, a.s.

Lehota na založenie spoločnosti: akciovú spoločnosť Vám založíme do 14 pracovných dní.